Кирип моорлаңар!

ТӨРЭЭН ДЫЛЫМГА ЙӨРЭЭЛ

      Улуг-Хемниң агымы дег күштүг, ак-көк Тывавыстың дээри дег арыг, бора хектиң эдери дег өткүт, алдын-сарыг сыгырганың ырлаары дег элдептиг төрээн дылым! Сенде хову-шөлдерниң делгемнери, тайга-таңдыларның бедиктери, кылаң хөлдерниң оожум-топтуу, оран-делегейниң оът-сигениниң айдызы сиңген. Чырык өртемчейде … чуртталгамда тыва дылдыг төрээн чонум аразында чор мен. Өргүн-көвей улустарның дылдарының, аялгаларының аразынга мөңге шагда хомустуң үнү бооп  чаңгыланып чор, өлчей-кежиктиг, хайыралыг төрээн дылым.

Ш.Ч. Сат