Монгуш Кенин-Лопсан

                 Ыраажы хем

Даглыг черниң кызы болгаш, ындыг боор мен:
Даңгаар эртен хүнге чүдүүр сүзүктүг мен.
Даштар адаа черден үнген аржаан сугну
Дагып чоруур кижи болуп чурттаксаар мен.

Буурул баштыг апаргаштың, ындыг боор мен,
Муңгаранчыг бодалдарга алыспайн,
Бурун шагның чечен-мерген тоолун ыдар
Уяңгылыг өгбе болуп арттыксаар мен.

Ындынна-ла, сырынна-ла, Ыраажы-Хем!
Сырынналып, ындыннал-ла, Ыраажы-Хем!
Ындынна-ла, сырынна-ла, Ыраажы-Хем!
Ындынналдыр ырлап берейн, Ыраажы-Хем!


Ыраажы-Хем кызы болгаш, ындыг боор мен:
Ыраажылар аялгазын дыңнаксаар мен.
Ынакшылым, муңгаралым, өөрүшкүмнү
Ыржым дүне ындынналдыр ырлаксаар мен.